سه شنبه 8 اسفند 1402
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
- مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
درباره ما

* اهداف سازماني:

·         تمركز در سياست گذاري و برنامه ريزي
·         ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در همه ابعاد
·         انجام فعاليت‌هاي توليدي، ترويجي، تبليغي و كمك آموزشي
·         ايجاد انضباط تشكيلاتي در فعاليت هاي انتشاراتي
 
وظايف سازماني
·         تدوين سياست‌ها و اولويت‌هاي انتشاراتي جهاد
·         برنامه‌ريزي كوتاه مدت و بلند مدت مطابق با اولويت‌ها و سياست‌ها
·         چاپ و انتشار نشريات و كتب
·         برگزاري نمايشگاههاي كتاب
·         تشكيل گروههاي تخصصي جهت اعلام نظر درباره ابعاد علمي و اقتصادي كتب
·         ايجاد شبكه پخش و توزيع متمركز كتاب
·         تشكيل صندوق تعاون
·         همكاري با سازمانها و نهادهاي انتشاراتي دولتي و غير دولتي
·         انجام عمليات مجاز بازرگاني
·          
براي تحقق وظايف فوق، سازمان انتشارات فرايند برنامه‌ريزي را از طريق كانونهاي زير ساماندهي مي‌كند:
·         شوراي مركزي سازمان
·         شوراي علمي سازمان
      ·         شوراي صندوق تعاون سازمان
      ·         شوراي مشورتی سازمان