شنبه 9 مهر 1401
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
- مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
اخبار فرهنگی جهاددانشگاهی
برگزاري ميزگرد بررسي مسائل نشر در استان يزد
به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني ميزگرد بررسي مسائل نشر در استان يزد در معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي برگزار گرديد.
چهار شنبه 28 آبان 1393
يزد
...................................................................
بولتن خبری ایسنا منتشرشد
چهار شنبه 28 آبان 1393
مركزي
...................................................................