دوشنبه 18 فروردین 1399
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی جشنواره موسیقی مقامی
گزارش گفتگو
اجرای طرح پیمایش ملی سرمایه اجتماعی
در این پژوهش نظر مردم درباره عملکرد و خدمات نهادها و سازمانها و میزان اعتمادشان به آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
شنبه 6 دی 1393
خراسان شمالي
...................................................................
بررسی سبک زندگی دانشجویان
در این طرح سبک و شیوه‌ی زندگی دانشجویان در تمامی ابعاد از جمله مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، روان‌شناسی و غیره بررسی شد.
شنبه 6 دی 1393
خراسان شمالي
...................................................................
بررسی وضعیت فروشگاه های زنجیره ای اتکا و طبقه بندی اقتصادی و اجتماعی مشتریان
این پژوهش که با هدف بررسی وضعیت تأمین رضایت مشتری از نهادهای خدمات رسانی جامعه، شبکه توزیع کالا‌ها وهمچنین ارزیابی خصوصیات مشتریان و ویژگی‌های ارزشی آنان برگزار شد.
شنبه 6 دی 1393
خراسان شمالي
...................................................................