یکشنبه 29 دی 1398
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
Alternate Text
...............................................
...............................................
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
اخبار فرهنگی کشور
رو نمایی از شش عنوان کتاب جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر
مراسم رونمایی شش عنوان کتاب که عصر روز دوشنبه 24 آبان ماه 1395 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر ورسه ای رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، دکتر هدایتی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی ، مهندس طباطبایی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، معاونین فرهنگی و پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد و مولفین کتاب در ساختمان اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد .
چهار شنبه 26 آبان 1395
اميركبير
...................................................................
رو نمایی از شش عنوان کتاب جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر
مراسم رونمایی شش عنوان کتاب که عصر روز دوشنبه 24 آبان ماه 1395 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر ورسه ای رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، دکتر هدایتی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی ، مهندس طباطبایی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، معاونین فرهنگی و پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد و مولفین کتاب در ساختمان اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد .
چهار شنبه 26 آبان 1395
اميركبير
...................................................................