چهار شنبه 5 آذر 1399
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
- مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
درباره ما

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان،در این جلسه اعضاء به بررسی درخواستهای تاسیس شعب جدید و همچنین اصلاح آیین نامه های سازمان دانشجویان پرداختند.
شورای مرکزی سازمان دانشجویان با حضور دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی, آقایان علیگو,کاظمی و شعاعیون نمایندگان دانشجویی واحدهای جهاددانشگاهی, آقایان جانی پور و حاتمی معاونین فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی و آقای مهندس مهدی کاظمی خالدی رئیس سازمان دانشجویان در تاریخ1395/5/26 تشکیل شد.
قابل ذکر است با تاسیس شعبه سازمان دانشجویان در واحد آذربایجان شرقی و واحد خواجه نصیرالدین طوسی تهران موافقت شد.