جمعه 7 بهمن 1401
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
- مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
اخبار فرهنگی جهاددانشگاهی
چاپ کتاب « سناریونویسی با نرم افزار سناریو ویزارد» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
چاپ کتاب « سناریونویسی با نرم افزار سناریو ویزارد» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
چهار شنبه 5 بهمن 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
چاپ کتاب « اصول نگهداری، تعمیرات و عیب یابی موتورهای برون نصب دریایی» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
چاپ کتاب « اصول نگهداری، تعمیرات و عیب یابی موتورهای برون نصب دریایی» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
دوشنبه 3 بهمن 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
جلسه گرامیداشت شهدای جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد
جلسه گرامیداشت شهدای جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد
دوشنبه 3 بهمن 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
چاپ کتاب « اکولوژی متابولیت‌های ثانویه گیاهی ( از سطح ژن ها تا اثرات کلی)» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
چاپ کتاب « اکولوژی متابولیت‌های ثانویه گیاهی ( از سطح ژن ها تا اثرات کلی)» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
چهار شنبه 28 دی 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
چاپ کتاب شبیه سازی بحران
چاپ کتاب « شبیه سازی بحران در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
یکشنبه 11 دی 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
چاپ کتاب « نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICTs) در فقرزدایی »
چاپ کتاب « نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICTs) در فقرزدایی (با تکیه بر اشتغال و توسعه روستایی)» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
یکشنبه 11 دی 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
چاپ کتاب « اصول پایه علوم ورزشی»
چاپ کتاب « اصول پایه علوم ورزشی» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
شنبه 10 دی 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
چاپ کتاب « آلیاژهای آنتروپی بالا به زبان ساده»
چاپ کتاب « آلیاژهای آنتروپی بالا به زبان ساده» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
شنبه 10 دی 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
چاپ کتاب « 500 سال بعد (مهندسی حیات برای ورود به دنیاهای جدید)»
چاپ کتاب « 500 سال بعد (مهندسی حیات برای ورود به دنیاهای جدید)» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
دوشنبه 14 آذر 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
نشست تخصصی "انقلاب اسلامی: توسعه عدالت و مبارزه با فساد" برگزار شد
نشست تخصصی "انقلاب اسلامی: توسعه عدالت و مبارزه با فساد" برگزار شد
شنبه 12 آذر 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
چاپ کتاب « آب و حافظه ی آن – دیدگاه های شگفت انگیز درباره آب، با توجه به تحقیقات جدید صورت گرفته در این حوزه»
چاپ کتاب « آب و حافظه ی آن – دیدگاه های شگفت انگیز درباره آب، با توجه به تحقیقات جدید صورت گرفته در این حوزه» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
شنبه 12 آذر 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
چاپ کتاب « اصول و مبانی زارعت – نگارش چهارم»
چاپ کتاب « اصول و مبانی زارعت – نگارش چهارم» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
چهار شنبه 9 آذر 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
چاپ کتاب « آنالیز دستگاهی در صنایع غذایی»
چاپ کتاب « آنالیز دستگاهی در صنایع غذایی» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
دوشنبه 7 آذر 1401
صنعتي اصفهان
...................................................................
12345678910...