سه شنبه 8 اسفند 1402
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
- مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
چندرسانه ای
انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 340 عنوان کتاب در نمایشگاه بین المللی  کتاب تهران عرضه خواهد کرد
سرپرست اجرایی انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر عباس کریمی: 340 عنوان کتاب توسط انتشارت جهاددانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیردر نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه خواهد شد.
سه شنبه 14 اردیبهشت 1395
سازمان انتشارات
...................................................................
حضور انتشارات سازمان در بیست ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
مدیر انتشارات سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از حضور این انتشارات در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد.
سه شنبه 14 اردیبهشت 1395
سازمان انتشارات
...................................................................
کتاب «اکولوژی سرخس» منتشر شد.
کتاب « اکولوژی سرخس » که شامل ده فصل می‌باشد توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی منتشر شد.
دوشنبه 10 اسفند 1394
سازمان انتشارات
...................................................................
کتاب «تاریخ مختصر زبان شناسی اسلامی» منتشر شد.
کتاب « تاریخ مختصر زبان شناسی اسلامی » که شامل سیزده فصل می باشد توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.
دوشنبه 10 اسفند 1394
سازمان انتشارات
...................................................................