دوشنبه 7 اسفند 1402
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
- مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
تماس با ما

*

نام واحد

مسئول مربوطه

تلفن

داخلی

66952948

ریاست سازمان انتشارات

آقای تقوی

66487159

119

مسئول دفتر حوزه ریاست

خانم حسین زاده

66487159

118

معاونت اطلاع رسانی

خانم مبینی

66971184

207

دبیرخانه دائمی کتاب و پایان‌نامه سال دانشجویی

خانم شجاعی

66952727

199

سایت

خانم سید مؤمنی

66971184

207

شورای بررسی علمی کتاب

آقای دکتر فروزش

66491190

-

معاونت پشتیبانی

آقای شریفی

66491338

206

تولید و چاپ

خانم امامی

66952726

212- 198

امور مالی و اداری

آقای راستی پور  

66950505

200-202

فروشگاه کتاب

آقای دیداری

66965017

-

واحد توزیع

آقای بابایی

66958381